Zorgtoeslag 2014

Wat gaat er gebeuren met de zorgtoeslag in 2014?

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een voorschotbedrag wat je ter compensatie voor de kosten van de zorgpremie krijgen. Je moet het zelf aanvragen bij de belastingdienst. Het kan oplopen tot honderden euro’s en aanvragen is niet moeilijk. Dus laat dit geld niet liggen.

Zorgtoeslag veranderingen

Voor de meeste mensen gaat de zorgtoeslag omlaag. Vooral de middeninkomens gaan er hierdoor op achteruit.

Zo is de maximale inkomensgrens voor zorgtoeslag in 2014 verlaagd en de vermogensgrens verhoogd. Bent u alleen? Dan krijgt u geen zorgtoeslag meer als uw inkomen hoger is dan € 28.482. Hebt u een partner? Dan mag uw inkomen samen maximaal € 37.145 zijn.

Het vermogen waarbij u nog zorgtoeslag kunt krijgen, mag niet meer zijn dan het heffingvrije vermogen plus € 81.360. Hebt u op 1 januari 2014 vermogen dat hoger is dan deze grens? Dan hebt u voor het hele jaar geen recht op zorgtoeslag.

Dus hoe hoger je inkomen, hoe meer je zelf moet betalen.

Bron: Belastingdienst

Laat wat van je horen

*