Eigen risico zorgverzekering 2014

Eigenlijk een standaard verhaal. Overheid wil zorgkosten omlaag brengen, dus eigen risico moet omhoog.

Eigen risico 2014

De overheid stelt tevens elk jaar een minimale eigen risico in. Het eigen risico stijgt in 2014 met een tientje naar €360.

Vanaf 2014 krijgen chronisch zieken geen compensatie meer voor het eigen risico. Voor zorg uit de AWBZ blijft een gedeeltelijke compensatie voor de eigen bijdrage, maar deze compensatie vervalt voor zorg en/of hulpmiddelen uit de Wmo. Vanaf 2014 vervalt de algemene tegemoetkoming die chronisch zieken kregen via het CAK.

Niet alle medische zorg telt mee voor het verplichte eigen risico. Buiten het eigen risico:

  • De huisarts
  • Verloskundige
  • Kraamzorg
  • Tandarts voor kinderen tot 18 jaar (zorg uit de basisverzekering)
  • zorg vanuit aanvullende (tandarts) verzekering
  • Zorg die vanuit de aanvullende (tandarts)verzekering vergoed wordt
  • Bruikleenartikelen
  • De griepprik voor risicogroepen
  • Gratis bevolkingsonderzoeken

Dus voor andere kosten ook die vallen onder het basispakket, moet je wel de eerste 360 euro voor eigen rekening betalen! Pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de zorgkosten. Het eigen risico geldt per persoon. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en hebben dus ook géén eigen risico.

Vrijwillig eigen risico

Op vrijwillige basis kun je je eigen risico ophogen. Hierdoor hoef je minder premie te betalen. Bedenk wel dat je je hogere eigen risico wel moet betalen als je zorg gebruikt.

Wil je weten wat de beste zorgverzekering is? Kijk dan op BesteZorgverzekering.com!

Laat wat van je horen

*